Projektēšanas pabeigšana

А

Detalizēto projektu pabeidzām ar "KVITES ARCHITECTS". Izsniegti visi inženiertīklu un komunikāciju saskaņojumi visās instancēs. Notiek visu attiecīgo līgumu slēgšanas process un gatavošanās būvniecības uzsākšanai.

2022-04-20 12:46:52
KOJUSALAS REZIDENCE